Over de organisatie

Stichting Verborgen Tuinen is een kleine vrijwilligersorganisatie bestaande uit een bestuur en twee projectleiders. Het bestuur van de stichting heeft vooral faciliterende taken. De praktische organisatie en coördinatie van Verborgen Tuinen is in handen van de projectleiding.

Voorzitter: Hugo Bongers

Secretaris: Hannah de Jong

Penningmeester: Wendy Jansen

Projectleiding en coördinatie : Andrea van der Meide, Aleksandra Popovic

Website ontwerp: Evers + de Gier

Website ontwikkeling: Jannes & Mannes

Missie

Verborgen Tuinen openbaart de veelal verborgen groene achterkant van de stad, de geheimen van particuliere en collectieve tuinen. Verborgen Tuinen laat zien hoe je kunt bijdragen aan de vergroening van de stad. Het jaarlijkse weekend toont hoe bewoners uit eigen initiatief en met eigen middelen bijdragen aan een groene stad die ecologisch meer in evenwicht is en die ruimte maakt voor inheemse flora en fauna. Verborgen Tuinen is daarmee in feite ook een jaarlijks manifest tegen de ‘verstening’ van voor- en achtertuinen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief