Over de organisatie

De Stichting Verborgen Tuinen heeft een bestuur dat vooral faciliterende taken heeft. De praktische organisatie van Verborgen Tuinen is in handen van een compacte projectorganisatie met een projectleiding en een aantal coördinatoren voor de verschillende stadsdelen.

Projectleiding: Wijnie Muller, HenneH de Ruijter

Website ondersteuning: Sofie Noordzij

Webdesign: Evers + de Gier

Regio-coördinatoren: Thillie Datema (Regio Noord), Gerard Hesselink (Regio Midden / West), Hélène van der Giessen (Regio Midden / Kralingen) en Cos Braber (Regio Zuid).

Ideologie

Verborgen Tuinen openbaart de veelal verborgen groene achterkant van de stad, de geheimen van particuliere en collectieve tuinen. Verborgen Tuinen laat zien hoe je kunt bijdragen aan de vergroening van de stad. Het jaarlijkse weekend toont hoe bewoners uit eigen initiatief en met eigen middelen bijdragen aan een groene stad die ecologisch meer in evenwicht is en die ruimte maakt voor bijzondere flora en fauna. Verborgen Tuinen is daarmee in feite ook een jaarlijks manifest tegen de ‘verstening’ van voor- en achtertuinen.

Bestuur Stichting Verborgen Tuinen

Frans Meijer, voorzitter
Hugo Bongers, secretaris
Wendy Jansen, penningmeester